Φανουργάκη Ξένια

Personal Information Name Φανουργάκη Ξένια Gender ♀️ Female Spouses ( 1 ) Spouse Φανουργάκης...

Φανουργάκης Γρηγόρης

Personal Information Name Φανουργάκης Γρηγόρης Gender ♂️ Male Parents ( 1 ) Father Φανουργάκης Δημήτρης Mother Φανουργάκη Ευανθία Siblings ♂️ Φανουργάκης Γιώργος ♂️ Φανουργάκης Γιάννης ♂️ Φανουργάκης Μανώλης ♀️ Φανουργάκη...

Φανουργάκη Μαρία

Personal Information Name Φανουργάκη Μαρία Gender ♀️ Female Parents ( 1 ) Father Φανουργάκης Δημήτρης Mother Φανουργάκη Ευανθία Siblings ♂️ Φανουργάκης Γιώργος ♂️ Φανουργάκης Γιάννης ♂️ Φανουργάκης Μανώλης ♂️ Φανουργάκης...

Φανουργάκης Μανώλης

Personal Information Name Φανουργάκης Μανώλης Gender ♂️ Male Parents ( 1 ) Father Φανουργάκης Δημήτρης Mother Φανουργάκη Ευανθία Siblings ♂️ Φανουργάκης Γιώργος ♂️ Φανουργάκης Γιάννης ♀️ Φανουργάκη Μαρία ♂️ Φανουργάκης...

Φανουργάκης Γιάννης

Personal Information Name Φανουργάκης Γιάννης Gender ♂️ Male Parents ( 1 ) Father Φανουργάκης Δημήτρης Mother Φανουργάκη Ευανθία Siblings ♂️ Φανουργάκης Γιώργος ♂️ Φανουργάκης Μανώλης ♀️ Φανουργάκη Μαρία ♂️ Φανουργάκης...