Από τις εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου προέκυψαν τα εξής:

  • Πατήρ Ρουσσάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος
  • Γεώργιος Μανουσάκης, Αντιπρόεδρος
  • Παγώνα Στεργιάκη, Γραμματέας
  • Μαρία Χατζηδάκη, Ταμίας
  • Κωνστ Νικολουδάκης, Μέλος
  • Γεώργιος Χριστοφακάκης, Αναπληρωματικό μέλος
  • Μαρία Τζαγκαράκη Παπαδοσπυριδάκη, Αναπληρωματικό μέλος

Η θητεία του συμβουλίου είναι τριετής