Αποκατάσταση παλαιών φωτογραφιών ως μέσο διατήρησης μνήμης

Αποκατάσταση παλαιών φωτογραφιών ως μέσο διατήρησης μνήμης

Ο πολιτιστικός σύλλογος Καμηλαρίου κάνει μια προσπάθεια για τη διατήρηση της μνήμης των ανθρώπων του χωριού μέσα και από την αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιών φωτογραφιών. Στα πλαίσια αυτά σαρώνονται και διατηρούνται ψηφιακά αλλά και αποκαθίστανται πολλές από τις...

Αποτελέσματα εκλογών

Από τις εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου προέκυψαν τα εξής: Πατήρ Ρουσσάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος Γεώργιος Μανουσάκης, Αντιπρόεδρος Παγώνα Στεργιάκη, Γραμματέας Μαρία Χατζηδάκη, Ταμίας Κωνστ Νικολουδάκης, Μέλος Γεώργιος Χριστοφακάκης, Αναπληρωματικό...