Αποτελέσματα εκλογών

Από τις εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου προέκυψαν τα εξής: Πατήρ Ρουσσάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος Γεώργιος Μανουσάκης, Αντιπρόεδρος Παγώνα Στεργιάκη, Γραμματέας Μαρία Χατζηδάκη, Ταμίας Κωνστ Νικολουδάκης, Μέλος Γεώργιος Χριστοφακάκης, Αναπληρωματικό...