Σχετικά με τη φωτογραφική αρχειοθήκη του Καμηλαρίου

Πληροφορίες για τη φωτογραφική αρχειοθήκη

Οι φωτογραφίες προκύπτουν από τη  σάρωση (σκανάρισμα) παλιών, ή ανατυπωμένων παλιών φωτογραφιών. Πολλές από τις φωτογραφίες θα αποκατασταθούν σε ένα βαθμό.  Στην αρχειοθήκη μπορεί να εισαχθούν φωτογραφίες σε διάφορες μορφές της, όπως η αρχική φωτογραφία πριν την αποκατάσταση, η ασπρόμαυρη φωτογραφία μετά την αποκατάσταση, σε έγχρωμη μορφή κοκ. Στην κάθε φωτογραφία γίνεται ο εμπλουτισμός της με τα στοιχεία τα οποία είναι γνωστά, ή τις περισσότερες φορές επειδή δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός των στοιχείων αυτών, ενημερώνονται τα στοιχεία που έστω κατ΄εκτίμηση είναι γνωστά.  Η βοήθειά σας για τον εμπλουτισμό και διόρθωση είναι πολύτιμη.

Αυτά τα στοιχεία είναι

  • τα πρόσωπα που εμφανίζονται στη φωτογραφία και εμφανίζονται στο Piwigo σαν λέξεις κλειδιά
  • η θέση λήψης της φωτογραφία που εμφανίζεται σαν γεωγραφικές συντεταγμένες
  • και η ημερομηνία λήψης, η οποία είναι η εκτιμώμενη.

Αποκατάσταση φωτογραφιών

Πριν Μετά

Μπορείτε να υποβάλετε σχόλια στη σελίδα των φωτογραφιών για την αναγνώριση προσώπων, προσδιορισμό ημερομηνίας λήψης, ή οτιδήποτε άλλο σχετικό.

Χάρτης Καμηλαρίου

ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ