Σχετικά με τη φωτογραφική αρχειοθήκη του Καμηλαρίου

Πληροφορίες για τη φωτογραφική αρχειοθήκη

Οι φωτογραφίες προκύπτουν από τη  σάρωση (σκανάρισμα) παλιών, ή ανατυπωμένων παλιών φωτογραφιών σε ένα EPSON ecotank A3+ πολυμηχάνημα. Οι φωτογραφίες θα αποκατασταθούν σε ένα βαθμό.  Η ‘τελική’ ψηφιακή φωτογραφία θα εισαχθεί στην αρχειοθήκη με τα στοιχεία τα οποία είναι γνωστά, ή τις περισσότερες φορές επειδή δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός των στοιχείων αυτών, θα ενημερωθούν τα στοιχεία που έστω κατ΄εκτίμηση είναι γνωστά.  Αυτά τα στοιχεία είναι

  • τα πρόσωπα που εμφανίζονται στη φωτογραφία και εμφανίζονται στο Piwigo σαν λέξεις κλειδιά
  • η θέση λήψης της φωτογραφία που εμφανίζεται σαν γεωγραφικές συντεταγμένες
  • και η ημερομηνία λήψης, η οποία είναι η εκτιμώμενη.

Αποκατάσταση φωτογραφιών

Πριν Μετά

Χάρτης Καμηλαρίου

ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ