Σχετικά με το χάρτη του Καμηλαρίου

Ο χάρτης έχει γίνει για να πλαισιώσει τις πληροφορίες σχετικά με το χωριό, παραθέτοντας τοπωνύμιά του και χαρτογραφικά υπόβαθρα που υπάρχουν διαθέσιμα. Τα τοπωνύμια δεν είναι ευρέως γνωστά και δεν είναι αποτυπωμένα στους διαθέσιμους χάρτες.

 

 Διαθέσιμα δεδομένα

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν από τους διαθέσιμους διαδικτυακούς χάρτες της Google, της ESRI ή του Open Street. Παράλληλα μπορεί να προσθέσει και εικόνες / χάρτες υπέρθεσης από τις πηγές που φαίνονται παρακάτω.

Χάρτης Κρήτης 1870

Αεροφωτοχάρτες 1960

Αεροφωτοχάρτες 1990

Χάρτης ΓΥΣ 1:50.000

Χάρτης ΓΥΣ 1:5.000

Μπορείτε να βοηθήσετε υποβάλοντας διορθώσεις, προσθήκες και σχόλια σχετικά με το χάρτη και τα τοπονύπια που καταγράφονται.

Σύγκριση αεροφωτογραφιών

Αεροφωτογραφίες 1960 – 1990

Καμηλάρι 1960 Καμηλάρι 1990

Αεροφωτογραφίες 1990 – 2020

Καμηλάρι 1990 Καμηλάρι 2020

Χάρτης Καμηλαρίου

ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ