Από τις εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου προέκυψαν τα εξής: