Γερμανάκης Αντώνης

Personal Information Name Γερμανάκης Αντώνης Gender ♂️ Male Parents ( 1 ) Father Γερμανάκης Μανώλης Mother Γερμανάκη Νυφούλα Siblings ♀️ Γερμανάκη Μαρία ♂️ Γερμανάκης...

Γερμανάκης Μανώλης

Personal Information Name Γερμανάκης Μανώλης Gender ♂️ Male Parents ( 1 ) Father Γερμανάκης Αντώνης Mother Γερμανάκη Μαρία Spouses ( 1 ) Spouse Γερμανάκη Νυφούλα Children ♂️ Γερμανάκης Αντώνης ♀️ Γερμανάκη Μαρία ♂️ Γερμανάκης...

Γερμανάκης Γιάννης

Personal Information Name Γερμανάκης Γιάννης Gender ♂️ Male Notes Παιδικαρδιολόγος Parents ( 1 ) Father Γερμανάκης Μανώλης Mother Γερμανάκη Νυφούλα Siblings ♂️ Γερμανάκης Αντώνης ♀️ Γερμανάκη...