Χριστοφακάκης ?

Personal Information Name Χριστοφακάκης άγνωστο Gender ♂️ Male Notes Είχε μια αδερφή που ήταν παντρεμένη στους Βώρους Parents ( 1 ) Father Χριστοφακάκης Α Siblings ♂️ Χριστοφακάκης Γιάννης Spouses ( 1 ) Spouse Unknown Children ♀️ Γερμανάκη...

Γερμανάκη Μαρία

Personal Information Name Γερμανάκη Μαρία Gender ♀️ Female Notes Πρώτη ξαδέρφη της Νικολακάκη Φωτεινής Parents ( 1 ) Father Χριστοφακάκης άγνωστο Spouses ( 1 ) Spouse Γερμανάκης Αντώνης Children ♂️ Γερμανάκης...

Γερμανάκη Νυφούλα

Personal Information Name Γερμανάκη Νυφούλα Gender ♀️ Female Spouses ( 1 ) Spouse Γερμανάκης Μανώλης Children ♂️ Γερμανάκης Αντώνης ♀️ Γερμανάκη Μαρία ♂️ Γερμανάκης...

Γερμανάκης Αντώνης

Personal Information Name Γερμανάκης Αντώνης Gender ♂️ Male Spouses ( 1 ) Spouse Γερμανάκη Μαρία Children ♂️ Γερμανάκης...

Γερμανάκη Μαρία

Personal Information Name Γερμανάκη Μαρία Gender ♀️ Female Parents ( 1 ) Father Γερμανάκης Μανώλης Mother Γερμανάκη Νυφούλα Siblings ♂️ Γερμανάκης Αντώνης ♂️ Γερμανάκης Γιάννης Spouses ( 1 ) Spouse...