Ο πολιτιστικός σύλλογος Καμηλαρίου κάνει μια προσπάθεια για τη διατήρηση της μνήμης των ανθρώπων του χωριού μέσα και από την αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιών φωτογραφιών. Στα πλαίσια αυτά σαρώνονται και διατηρούνται ψηφιακά αλλά και αποκαθίστανται πολλές από τις φωτογραφίες, οι οποίες διατίθενται και από το φωτογραφικό αποθετήριο, σε πλήρη ανάλυση, που μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 

pics.kamilari.org.gr

Μπορείτε να συμβάλλετε στην προσπάθεια 

  • με τη διάθεση παλαιών φωτογραφιών προς ψηφιοποίηση και αποκατάσταση,
  • με την αναγνώριση προσώπων, τοποθεσιών και προσδιορισμό χρονολογίας λήψης μιας φωτογραφίας,
  • με την παροχή βοήθειας για τη δημιουργία γενεαλογικών δέντρων και εμπλουτισμό και διόρθωση στοιχείων των επιμέρους ατόμων που αποτελούν τα δέντρα αυτά,
  • με την κατάδειξη τοπωνυμίων για χρήση στο χάρτη ο οποίος βρίσκεται στη σελίδα https://map.kamilari.org.gr/pois/
  • με τις παρατηρήσεις σας,
  • με την αγάπη σας.

Από τη σελίδα των φωτογραφιών μπορείτε να κατεβάσετε τις φωτογραφίες στην πλήρη τους ανάλυση καθώς και να υποδείξετε αλλαγές, πρόσωπα που απεικονίζονται, την ημερομηνία και τον τόπο λήψης κ.α.