Φωτογραφικές Ιστορίες

Οι φωτογραφικές ιστορίες είναι ένας τρόπος αξιοποίησης των φωτογραφιών που συλλέγονται και προβάλονται στη σελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μπορεί να είναι ομαδοποιήσεις φωτογραφιών ανάλογα με το θέμα, την περίοδο, την οικογένεια, τη γεωγραφική θέση κοκ. Παραδείγματα τέτοιων θεμάτων, εφόσον υπάρχουν και οι φωτογραφίες ή και οι σχετικές πληροφορίες είναι, γεωργικές εργασίες, το γλέντι στις 6 Αυγούστου κοκ.

Τέτοια παραδείγματα είναι τα παρακάτω:

Φωτογραφίες στο σχολείο

Μανώλης Χαρκιωτάκης

Μπορείτε να βοηθήσετε υποβάλοντας διορθώσεις, προσθήκες και σχόλια σχετικά με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας αυτής.

Χάρτης Καμηλαρίου

ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ